2.png

Log på med det samme telefonnummer, som du bruger til at logge på Skillable-appen. 

 
3.png

Når du er logget på, skal du klikke på "Courses" (Kurser) i sidepanelet.

Group 7.png
 
4.png

På kursuslisten ses de kurser, som jeres virksomhed har adgang til p.t.

Klik på knappen "Add course" (Tilføj kursus) for at oprette et nyt kursus.

Group 5.png
 
5.png

Indtast oplysningerne til kurset

Indtast en titel til kurset.

Hvis du vil indsætte et billede ved siden af kursustitlen i appen, skal du uploade et forsidebillede fra din computer. Forsidebilledet bliver beskåret i kvadratisk form.

Klik på knappen "save course" (gem kursus).

Bemærk: Ved markering af feltet "published" (udgivet) kan dit personale se kurset. Ved oprettelse af et nyt kursus er det bedst at vente med at markere feltet, indtil du har oprettet mindst ét modul.

 
6.png

Nu er kurset oprettet!

Derefter kan du føje et modul til kurset ved at klikke på knappen "Add new lesson" (Tilføj nyt modul).

 
7.png

Redigeringsfunktionen til kursusmoduler bliver vist, og du bliver spurgt, om du vil redigere det første modulkort.

Alle oplysninger om modulet kan indtastes i sidepanelet til venstre. Mens du indtaster, opdateres modulkortet i realtid.

Der bliver vist et forsidebillede oven over modultitlen. Bag titlen bliver der vist et baggrundsbillede, som vil udfylde hele rammen. Du kan også undlade at uploade et billede.

Når du har indtastet alle oplysningerne til modulet, skal du klikke på knappen "Save lesson" (Gem modul) for at gemme kortet og gå tilbage til moduloverblikket.

Group 2.png
 
8.png

Du kan tilføje alle kort som nødvendigt til modulet.

Der er 2 typer af kort:

i. Basiskort: Et kort bestående af en titel, tekst og et billede. Alle kortelementerne er valgfri og kan aktiveres/inaktiveres i sidepanelet. Basiskortene kan tilføjes en baggrundsfarve som ønsket, og der kan vælges en tekstfarve. 

ii. Quizkort: En skabelon til multiple choice-spørgsmål til at teste dit personales viden. Indtast spørgsmålet og 3 svarmuligheder.

Group 10.png
 
9.png

Når du er klar til at udgive kurset til dit personale…

Gå tilbage til siden med kursusoverblikket ved at klikke på "Courses" (Kurser) i sidepanelet

Klik på kursets navn

Klik på "Edit" (Rediger) øverst på skærmen

Marker feltet "Published" (Udgivet)

og klik til sidst på "Save course" (Gem kursus).